Aadhar Update 2023

Aadhar Update 2023 : आधार अपडेट करा, नाही तर अनुदान विसरा…

Aadhar Update 2023 नव्याने अनुदानावर येणाऱ्या शाळा, महाविद्यालयांना वेतन अनुदानासाठी संच मान्यता आवश्यक आहे. त्यासाठी ३० मेपर्यंत विद्यार्थ्यांचे आधार अपडेट (Aadhar Update) करणे आवश्यक आहे.

Aadhar Update 2023

आधार अपडेट केल्यावर मिळेल ६० टक्के अनुदान

ह्या विद्यार्थ्यांचे आधार अपडेट बाकी

10 thoughts on “Aadhar Update 2023 : आधार अपडेट करा, नाही तर अनुदान विसरा…”

  1. Pingback: Maharashtra State Transport Scheme 2023 :पास योजनेमध्ये भरमसाठ सवलत | Shetiyojana

  2. Pingback: PM Sraksha Vima 2023 :वीस रुपये वार्षिक भरून दोन लाखाचा विमा - Indien Farmer

  3. Pingback: Land Record Nominee :आताच वारस नोंद करा. - Atharvarohi

  4. Pingback: Land Record Nominee 2023 :मोबाइलवरून वारस नोंद कशी करायची - Atharvarohi

  5. Pingback: PM Suraksha Vima 2023 :वीस रुपये वार्षिक भरून दोन लाखाचा विमा - Indien Farmer

  6. Pingback: ST Travel Pass Charges :आता यांनाही एस.टी. मध्ये 50% पर्यंत सवलत | Shetiyojana

  7. Pingback: AHD Recruitment :ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज/वयोमर्यादा/परिक्षा शुल्क/निवडप्रक्रिया - Indien Farmer

  8. Pingback: Vruksh Lagvad Anudan Yojana :वृक्ष लागवड अनुदान योजना - Atharvarohi

  9. Pingback: MahaDBT Biyane Anudan 2023 :बियाणे अनुदान अर्जासाठी शेवटची तारीख | Shetiyojana

  10. Pingback: AHD Recruitment :ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज/वयोमर्यादा/परिक्षा शुल्क/निवडप्रक्रिया - Krushisahayak

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!